Horgászrend

 

A horgászrend ismeretének hiánya nem mentesíti a horgászt a felelősségre vonás alól, ezért kérünk mindenkit hogy behatóan tanulmányozza azt az esetleges sértődések és félreértések elkerülése végett…

Érvényes: 2017. március 15.-től visszavonásig Sóstón (Siófok, Szabadi-Sóstón)

 

I. Általános rendelkezések

 

1. Bejelentkezni csak személyesen a halőrnél lehet!

2. Nyári időszámítás ideje alatt napkeltétől, napnyugtáig. Az aktuális nyitva tartás a bejáratnál kifüggesztésre kerül.

3. 14 éven aluli gyermek területi engedély csak 1 db készséggel való nappali horgászatra jogosít. Gyermek horgász felnőtt kísérő nélkül a Sóstón nem horgászhat.

4. Jelzőbója csak a horgászat ideje alatt használható.(kizárólag dőlőbólya)

5. Csak az aznap fogott hal tárolása engedélyezett, kivéve az éjszakai horgászat alkalmával.

6. A horgász köteles a tevékenység befejeztével maga után rendet ill. tisztaságot hagyni. Amennyiben ez nem történik meg a halőr a szennyezettség mértékéhez képest szabhat ki bírságot vagy jelenteni köteles feletteseinek a további szankciók végett, melynek következménye lehet végleges eltiltás is! Amennyiben az adott területen a szennyezés (szemetelés) okozója nem azonosítható a terület gondnoka felel annak helyreállításáért vagy annak költségeit megfizetni köteles.(táborok, kemping, horgászfalu)

7. Tilos a vízi és a vízparti növényzet irtása, az élőhelyek megzavarása.

8. A haltartóban elhelyezett hal kicserélése tilos! A kifogott hal sem a saját későbbi fogásokból nem cserélhető, sem pedig másik horgásszal nem cserélhető. A kifogott halat elajándékozni tilos! Az ellenőr kérésére a zsákmányt, és a személyes holmikat, esetleg csomagtartót meg kell mutatni. A fogási napló vezetése kötelező! A kifogott, és haltartóba helyezett méretkorlátozással védett halat, a fogást követően azonnal (a horgászat folytatása előtt), egyéb halakat, a vízpart elhagyását megelőzően be kell írni. Amennyiben egész éven keresztül nem kifogható, vagy védett, tilalom alatt álló halfaj kerülne horogra (vagy csalihalfogó hálóba), akkor azt igen nagy körültekintéssel kell a horogról levenni, vagy mélyre nyelés esetén a zsinórt a hal szája előtt elvágva a fogott halat haladéktalanul, gondosan kell a vízbe visszahelyezni.

9. Foglalt hely nincs, a helyek elfoglalása érkezési sorrendben történik, kivéve a bojlis horgászatra kijelölt helyeken, ahol a helyek előzetesen lefoglalhatóak. Bojlis horgászatra kijelölt helyeket (foglaltság hiányában) a horgászok érkezési sorrendben foglalhatják el, de amennyiben a bojlis horgász megérkezik, akkor a helyet át kell adni. A hely foglaltsága a helyszínen feltüntetésre kerül.

10. A horgászatra jogosult horgászat közben köteles magánál tartani, legalább egy személyazonosságát igazoló okmányt, horgászati okmányait. Az ellenőrzésre jogosult személyek (halászati őr, társadalmi halőr) felszólítására a horgásznak ellenőrzésre át kell adnia horgászati okmányait, igazolnia kell személyazonosságát és lehetővé kell tennie a horgászeszközök és a zsákmány megvizsgálását. Az ellenőrzésre jogosult személy a horgászatra jogosító okmányok vagy a jogosultság hiányában, illetve ellenőrzési céllal azt a járművet, amelyen feltehetően halzsákmány van, működési területükön (víz, vízpart, közlekedő utak) feltartóztathatja, átvizsgálhatja és jogosulatlan halzsákmány esetén az elkövetők ellen intézkedhet, a kifogott halat a vízbe kíméletesen visszahelyezteti, vagy visszahelyezi. Az élettelen halat elismervény ellenében visszatarthatja.

11. Amennyiben a horgász elhagyja a horgászhelyet köteles a felszereléseket és horgokat kivenni a vízből.

12. A napi -24 órás- horgászengedély, órától-óráig váltható meg, de csak egy napi halmennyiség tartható meg és vihető el.


II. Horgászati tilalmak

 

1. A hallal durván bánni tilos!

2. Az esetleges  súlyos egészségkárosodást szenvedő halakat kérjük nem visszaengedni. Ezen halakat a halőrnek be kell szolgáltatni.

3. A horgászkészség csónakkal és etetőhajóval való behordása, kihordása tilos. A horgot a csalival, horgászbottal kell a kívánt helyre bevetni. Kivéve bojlis (sport) engedély birtokában, bojlis horgászatra kijelölt helyeken.

4. A vontató (sleppelő) horgászat tilos!

5. Vágóhorog használata nem megengedett.

6. Az egyesület vezetősége megtilthatja az etetést, ezt közleményben ki kell függeszteni.

 

III. Csónakhasználat

1. Csónakból való horgászat saját felelősségre, (gyermekek felnőtt felügyelettel) csónakos területi engedély birtokában engedélyezett, a parti horgászok zavarása nélkül lehet.

2. Csónakkal való közlekedés illetve tartózkodás a mindenkori horgászati időben engedélyezett.

3. Egyéb csónak lerakásáról és annak feltételeiről az elnökség dönt.


IV. Fogható mennyiségek

1. Szezon és éves, felnőtt területi engedéllyel évente 35 kg méretkorlátozás alá eső hal fogható. Naponta 2 db méretkorlátozás alá eső hal, és 3 kg egyéb hal fogható. Rablóhal 1 db fogható naponta, mely a halőrháznál kifüggesztett áron (Ft/kg) vihető el.

2. Napi, területi engedéllyel naponta 2 db méretkorlátozás alá eső hal és 3 kg egyéb hal fogható. Rablóhal 1 db fogható.

3. A szezon és éves, kedvezményezett területi engedéllyel évente 25 kg méretkorlátozás alá eső hal fogható. Naponta 2 db méretkorlátozás alá eső hal, és 3 kg egyéb hal fogható. Rablóhal 1 db fogható naponta, mely a halőrháznál kifüggesztett áron (Ft/kg) vihető el.

4. A 14 év alatti gyermek horgászengedély birtokában naponta elvihető 3 kg egyéb hal. A méretkorlátozás alá eső hal nem vihető el.

5. A 40 illetve a 25 kg méretkorlátozás alá eső hal megfogása után csak egyéb halra való horgászat engedélyezett. A 40 illetve a 25 kg méretkorlátozás alá eső hal megfogása után egy alkalommal újra éves kedvezményes jegy váltható, vagy napi jeggyel folytatható a horgászat. Az előző éves területi jegyet le kell adni a váltás helyén. Az elvesztett engedély nem pótolható.

6. A megtartani kívánt méretkorlátozás alá eső halat közvetlenül a fogás után, a horgászat folytatása előtt, hónap–nap–óra–perc megjelöléssel a fogási naplóba be kell írni.

7. A méretkorlátozás alá eső halak megtartható legnagyobb mérete: ponty -3 kg, amur -­6 kg, balin - 4 kg, csuka, süllő, balin – 70 cm. Az ennél nagyobb példányt fogás után azonnal, kíméletesen vissza kell a tóba helyezni (nem dobni), elvinni tilos!

8. A ponty legkisebb kifogható mérete 35 cm, a fogas süllő a csuka és a balin legkisebb kifogható mérete: 40 cm

9. A süllőre és csukára, március 15. és április 30. között tilos horgászni.

 

V. Éjszakai horgászat

 

1. Éjszakai horgászatra kijelölt partszakaszokon és csónakból, május 01.–től október 31.-ig terjedő időszakban csütörtöktől péntekre, péntekről szombatra, szombatról vasárnapra és vasárnapról hétfőre virradó éjszaka engedélyezett a horgászat, ill. főszezonban (július 01.-től- augusztus 20.-ig minden nap) kombinált vagy éjszakai horgászjegy birtokában. Csónakból való horgászás esetén a harmadik bot használata – térítés ellenében – engedélyezett.

2. Az éjszakai horgászatra kijelölt partszakaszokról az elnökség dönt, ezt közleményben kifüggeszti.

3. 18. életévét be nem töltött horgász csak felnőtt felügyelettel folytathat éjszakai horgászatot.

4. A horgász köteles megfelelő nagyságú és minőségű, lehetőleg karikás haltartó hálóban élve tartani a megtartani kívánt halat.

5. Horgászhelyen való alvás nem minősül horgászatnak, ebben az esetben a felszereléseket, horgokat ki kell venni a vízből.

6. Éjszakai horgászat alkalmával a horgász köteles a horgászhelyét jól láthatóan megvilágítani, ehhez megfelelő világító eszközzel rendelkezni. Ennek hiányában nem folytatható éjszakai horgászat.

 

VI. Bojlis horgászat

 

1. A bojlis horgászmódszer célja a nagytestű, békés halak (ponty, amur) sportszerű kifogása, majd mérlegelés, fotózás után, azok legkíméletesebb módon való visszaeresztése. Ezen alapelv alapján bojlis horgászjeggyel a Sóstóból halat elvinni TILOS!

2. A horgászat időtartama március 15.-től október 30.-ig, a nyitva tartásnak megfelelően.

3. Csónak, etetőhajó, halradar, elektromos motor használható, csónakból való horgászat nem megengedett, csak kivételes esetben a nagyhalak fárasztása.

4. Pontymatrac, pontyzsák, nagyméretű merítő szák, és fertőtlenítő spray használata kötelező, ezek megléte a horgászat feltétele.

5. Csak bojlis (pontyfogó) technikával, csak békés halak kifogása céljából engedélyezett a horgászat.

6. Fonott zsinórt használata tilos ez alól kivétel a horogelőke.

7. Egy felszerelésen maximum egy darab egyágú horog lehet felszerelve.

8. A felszerelések a partvonalra merőlegesen vethetők be, oldalra eltérni csak a többi horgász zavarása nélkül lehet.

9. A felszerelés bejuttatása történhet bedobással, etetőhajóval vagy csónakkal történő behordással.

10. A felszerelés bejuttatásának maximális távolsága a parttól mért 150 méter helytől és adottságtól függően jobbra és balra 50-50 méter.

11. A felszereléseket távolságtól függetlenül meg kell jelölni dőlőbójával.

12. Horgászengedély birtokában a horgász maximum 2 db felszereléssel horgászhat.

13. Ifjúsági (kedvezményezett) horgász 1 db felszereléssel horgászhat.

14. Terítékfotó nem készíthető, a kifogott halak betárolása tilos! Ez alól felmentést a vízterület halászatra jogosultja adhat, az ő képviselője a vízparton az ügyeletes halászati őr, aki elbírálja és eldönti ennek lehetőségét. A halat kifogó horgász is mérlegelje ezt a lehetőséget, mert a vízterület halászatra jogosultja kártérítési igénnyel él az esetleges betárolás miatt elpusztult hal értékében.

15. A kifogott halak megjelölése, csonkítása TILOS!

 

VII. Záró rendelkezések


1. A tóban fürödni TILOS!

 

2. Másokat  szándékosan zavaró, túlzott alkoholos befolyásoltság alatt álló személyekkel szemben a tó területén lévő tartózkodás megtiltható.

 

3. Csónakban, vízparton és környékén való tartózkodás mindenkinek csak saját felelősségére történhet, az ott bekövetkezett esetleges balesetért a vízterület halászati jogosultja semminemű felelősséget nem vállal.

4. A vízen és vízparton hang, kép és videó felvétel készülhet.

5. Diák vagy Gyermek engedély váltására jogosult, aki diákigazolvánnyal rendelkezik és tanulmányait nappali tagozaton végzi.

6. A horgásztó magánterület, melyet a nyitvatartási időn kívül őrökkel őrzünk. Ezért kérjük, hogy a hivatalos nyitvatartási időn kívül a tó területén horgászati tevékenységet ne folytasson!

7. A szabályzatban nem jegyzett de az etikát sértő magatartást az elnökség egyéni elbírálás alatt büntetheti!