Rövidített jegyzőkönyv a Sóstó Horgász Egyesület Közgyűléséről

 

Közgyűlés időpontja: 2017. március 11. 10.00

Közgyűlés helyszine: Sanyi Sarok

Jelen van: 21fő, 52,5 %

Szavazati jogát átruházta: 10 fő 2,5%

 

A Közgyűlés határozatképes

Az elnök felkérte a jegyzőköny hitelesítésére Niederland Gábort, amit ő elfogadtt, a Közgyűlés jóváhagyott.

 

Határozatok:

 

 1. A Közgyűlés 31 igen szavazat, 0 nem szavazat és 0 tartozkódás mellett az Egyesület Tiszteletbeli tagjává választotta Berdán Gyula tagtársunkat.

 2. A Közgyűlés 31 igen szavazat, 0 nem szavazat és 0 tartozkódás mellett elfogadta a Vetőség 2016-ról szóló beszámolóját.

 3. A Közgyűlés 30 igen szavazat, 0 nem szavazat és1 tartozkódás mellett elfogadta, hogy a megvárárolt éves jegy tartalmazza a tagdíjat.

 4. A Közgyűlés 31 igen szavazat, 0 nem szavazat és 0 tartozkódás mellett elfogadta az extra tagdíj bevezetését.

 5. A Közgyűlés 31 igen szavazat, 0 nem szavazat és 0 tartozkódás mellett elfogadta, hogy azon tagtársaknak, akik egy horgászidényben nem kívánnak horgászni, de tagsági viszonyukat fenn kívánják tartani, a tagviszony fennmaradásáért (jogfolytonossági díj) évente 6.000,- Ft-ot kell fizetniük

  1. jogfolytonossági díj ellenében maximum egymást követő három évig tartható fenn a tagsági viszony

  2. a tagság szüneteltése alatt a tag mentesül kötelezettségei alól illetve a szüneteltetés ideje alatt jogosítványait nem gyakorolhatja

  3. a tagságukat szüneteltetők, ezen időszak alatt csak a nem tagokra érvényes horgászási feltételekkel

 6. A Közgyűlés 31 igen szavazat, 0 nem szavazat és 0 tartozkódás mellett elfogadta, hogy azon tagtársak tagsági viszonya, akik az adott év március 31-ig sem az éves jegyet, sem a jogfolytonossági díjat nem vásárolják meg, tagsági viszonyuk az adott év május 1. napján automatikusan megszűnik.

 7. A Közgyűlés 31 igen szavazat, 0 nem szavazat és 0 tartozkódás mellett elfogadta , hogy évi két társadalmi munka minden egyesületi tag számára, kötelező, - ami alkalmanként 6.000,- Ft-tal megválthatóa társadalmi munka megváltásának összegét előre, vagy legkésőbb a társadalmi munka napját követő egy hónapon belül kötelező befizetni, azon tagoknak, akik nem vettek rész a társadalmi munkán és a megváltás összegét sem fizették be határidőre, a határidő lejártát követően a tagsági viszonyuk automatikusan felfüggesztésre kerül. A felfüggesztés addig tart, amíg a megváltási díjat nem fizetik be, de maximum fél évig. A fél év lejárta után tagsági viszonyuk automatikusan végleg megszűnik.

 8. A Közgyűlés 31 igen szavazat, 0 nem szavazat és 0 tartozkódás mellett elfogadta, hogy a jövőben a közgyűlés közvetlenül választja elnökét, a vezetőség 3 tagját és jóváhagyja a Horgászfalú által delegált elnökségi tagot. Az elnökségen belüli feladatmegosztásról az elnökség dönt. A vezetőség dönt az alelnök, a tógazda, a titkár, a gazdasági vezető személyéről.

 9. A Közgyűlés 31 igen szavazat, 0 nem szavazat és 0 tartozkódás mellett elfogadta, az alábbi Bizottságok létrehozását, az alábbi vezetőkkel

  1. Társadalmi munka bizottság – Pinczés Péter

  2. Alapszabály és Horgászrend bizottság – Niederland Gábor

  3. Tájékoztatási és adminisztrációs bizottság – Walter György

 10. A Közgyűlés 31 igen szavazat, 0 nem szavazat és 0 tartozkódás mellett elfogadta a tagság tájékoztatásának új szabályait, mely szerint

  1. az egyesülettel kapcsolatos információkat kötelezően (közgyűlés időpontja, közgyűlési anyagok, vezetőségi ülések, telepítés…) meg kell jelentetni az egyesület honlapján, facebook oldalán illetve a halőrházon lévő hirdetőtáblán

  2. a közgyűlés időpontját az esemény előtt legalább két héttel

  3. a közgyűlés anyagait az esemény előtt legalább egy héttel

  4. a vezetőségi ülések időpontját az esemény előtt egy héttel

  5. az éves rendes közgyűlést minden évben márciusban – a Tó nyitását megelőző szombaton 10 órakor– tartjuk.

 11. A Közgyűlés 31 igen szavazat, 0 nem szavazat és 0 tartozkódás mellett elfogadta a vezetőségi tagokra vonatkozó javaslatot, mely szerint

  1. az elnökségi tagoknak kötelező a vállalt feladatait elvégezni és részt venni minden elnökségi ülésen és közgyűlésen

  2. a kötelező elnökségi ülésen való részt vétel alól indokolt esetben, évente egy alkalommal az elnök felmentést adhat

  3. indokolt esetben, a többi elnökségi tag jóváhagyásával az elnökségi tag munkájának felfüggesztését kérheti maximum fél évre, ami egyszer megismételhető

  4. az elnökségnek kötelező a felfüggesztett elnökségi tag munkájának elvégzésére helyettest kinevezni

  5. a helyettes kinevezésénél a végső döntést az elnök hozza meg

  6. annak az elnökségi tagnak, aki nem vesz részt az elnökségi ülésen az elnökségi tagsága - az ülés dátumát követően - automatikusan megszűnik, az elnöknek kötelező új elnökségi tag választást elindítani

  7. az éves rendes közgyűlésen minden elnökségi tagnak kötelessége beszámolni az általa végzett előző évi munkájáról

 12. A Közgyűlés 31 igen szavazat 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett elfogadta Biacsi László vezetőségi tagságának felfüggesztését.

 13. A Közgyűlés 30 igenszavazat 0 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett megválasztotta – Biacsi lászló felfüggesztésének idejére - Walter Györgyöt a vezetőség tagjának és felkéri az Elnököt, hogy tisztázza a kialakult helyzetet.

 

Egyebek:

 

Társadalmi munka: 2017. április 8 és 29.

Tó napja: 2017 július 1.

 

Siófok, 2017. március 11.

 

                                                   Sári Lajos                                       Niederland Gábor

                                                        sk                                                         sk