Horgászrend

 

A horgászrend ismeretének hiánya nem mentesíti a horgászt a felelősségre vonás alól, ezért kérünk mindenkit, hogy behatóan tanulmányozza azt, az esetleges sértődések és félreértések elkerülése végett.

Érvényes: 2020. március 15.-től visszavonásig a Sóstón

 I. Általános rendelkezések

1.Bejelentkezni csak személyesen a halőrnél lehet!

2. A horgásztó szezonálisan üzemel, nyitás március 15, zárás október 31. A vezetőség dönthet az időpontok megváltoztatásáról.

3. A nyitás és zárás a szezon ideje alatt változó, az aktuális nyitvatartási rendet a vezetőség határozza meg és a bejáratnál kifüggesztésre kerül.

4. 14 éven aluli gyermek területi engedély csak 1 db készséggel, nappali horgászatra jogosít. Gyermek horgász felnőtt kísérő nélkül a Sóstón nem horgászhat.

5. Jelzőbója csak a horgászat ideje alatt használható.(kizárólag dőlő-bója)

6. Csak az aznap fogott hal tárolása engedélyezett, kivéve az éjszakai horgászat alkalmával.

7. A horgász köteles a tevékenység befejeztével maga után rendet, ill. tisztaságot hagyni. Amennyiben ez nem történik meg a halőr a szennyezettség mértékéhez képest szabhat ki bírságot vagy jelenteni köteles feletteseinek a további szankciók végett, melynek következménye lehet végleges eltiltás is! Amennyiben az adott területen a szennyezés (szemetelés) okozója nem azonosítható a terület gondnoka felel annak helyreállításáért vagy annak költségeit megfizetni köteles.(táborok, kemping, horgászfalu)

8. Tilos a vízi és a vízparti növényzet irtása, az élőhelyek megzavarása!

9. A haltartóban elhelyezett hal kicserélése tilos! A kifogott hal sem a saját későbbi fogásokból nem cserélhető, sem pedig másik horgásszal nem cserélhető. A kifogott halat elajándékozni tilos! Az ellenőr kérésére a zsákmányt, és a személyes holmikat, a csomagtartót meg kell mutatni. Amennyiben egész éven keresztül nem kifogható, vagy védett, tilalom alatt álló halfaj kerülne horogra (vagy csalihalfogó hálóba), akkor azt igen nagy körültekintéssel kell a horogról levenni, vagy mélyre nyelés esetén a zsinórt a hal szája előtt elvágva a fogott halat haladéktalanul, gondosan kell a vízbe visszahelyezni.

10. Foglalt hely nincs, a helyek elfoglalása érkezési sorrendben történik, kivéve a privát stégeket, ahol a tulajdonos érkezésekor a helyet át kell adni.

 11. A horgászatra jogosult horgászat közben köteles magánál tartani, legalább egy személyazonosságát igazoló okmányt, horgászati okmányait. Az ellenőrzésre jogosult személyek (halászati őr, társadalmi halőr) felszólítására a horgásznak ellenőrzésre át kell adnia horgászati okmányait, igazolnia kell személyazonosságát és lehetővé kell tennie a horgászeszközök és a zsákmány megvizsgálását. Az ellenőrzésre jogosult személy a horgászatra jogosító okmányok vagy a jogosultság hiányában, illetve ellenőrzési céllal azt a járművet, amelyen feltehetően halzsákmány van, működési területükön (víz, vízpart, közlekedő utak) feltartóztathatja, átvizsgálhatja és jogosulatlan halzsákmány esetén az elkövetők ellen intézkedhet, a kifogott halat a vízbe kíméletesen visszahelyezteti, vagy visszahelyezi. Az élettelen halat elismervény ellenében visszatarthatja.

12. Amennyiben a horgász elhagyja a horgászhelyet köteles a felszereléseket és horgokat kivenni a vízből.

II. Horgászati tilalmak

 1. A hallal durván bánni tilos!

2. Az esetleges  súlyos egészségkárosodást szenvedő halakat kérjük nem visszaengedni. Ezen halakat a halőrnek be kell szolgáltatni.

3. A horgászkészség csónakkal és etetőhajóval való behordása, kihordása tilos. A horgot a csalival, horgászbottal kell a kívánt helyre bevetni.

4. A vontató (sleppelő) horgászat tilos!

5. Vágóhorog használata nem megengedett.

6. Az egyesület vezetősége megtilthatja az etetést, ezt közleményben ki kell függeszteni.

7. A süllőre és csukára, március 15. és április 30. között tilos horgászni.

III. Csónakhasználat

1. Csónakból való horgászat saját felelősségre, (gyermekek felnőtt felügyelettel) csónak jegy (kivéve tagok) birtokában engedélyezett, a parti horgászok zavarása nélkül lehet.

2. Csónakkal való közlekedés illetve tartózkodás a mindenkori horgászati időben engedélyezett.

3. Egyéb csónak lerakásáról és annak feltételeiről az elnökség dönt.

IV. Fogható mennyiségek

1. Minden horgászjegyhez külön kerül meghatározásra a fogható halak mennyisége, ami a halőrháznál kifüggesztésre kerül és a jegyvásárlásnál megismerhető.

V. Éjszakai horgászat

 1. Éjszakai horgászat, megfelelő jegy birtokában engedélyezett, a kijelölt partszakaszokon és csónakból is, május 01.–től szeptember 15.-ig terjedő időszakban csütörtöktől péntekre, péntekről szombatra, szombatról vasárnapra és vasárnapról hétfőre virradó éjszaka, ill. főszezonban (július 01.-től- augusztus 20.-ig minden nap) kombinált, 24 órás vagy faház horgászjegy birtokában.

2. Az éjszakai horgászatra kijelölt partszakaszokról az elnökség dönt, ezt közleményben kifüggeszti.

3. 18. életévét be nem töltött horgász csak felnőtt felügyelettel folytathat éjszakai horgászatot.

4. A horgász köteles megfelelő nagyságú és minőségű, lehetőleg karikás haltartó hálóban élve tartani a megtartani kívánt halat.

5. Horgászhelyen való alvás nem minősül horgászatnak, ebben az esetben a felszereléseket, horgokat ki kell venni a vízből.

6. Éjszakai horgászat alkalmával a horgász köteles a horgászhelyét jól láthatóan megvilágítani, ehhez megfelelő világító eszközzel rendelkezni.

VI. SioCamping horgászhelyek használata

1. A horgásznak SioCamping területén lévő horgászhelyek használatának igényét a halőrnek be kell jelenteni.

2. A halőr ellátja a horgász a belépés jogosultságát igazoló okmánnyal.

3. Kísérő csak a halőrnél megvásárolható SioCamping látogatói jegy birtokában léphet be a kemping területére.

4. A SioCamping horgászhelyek csak a halőr által nyitható-zárható, videóval ellenőrzött kapun keresztül foglalhatók el, kivéve a csónakos megközelítést.

4. Csónakos megközelítés esetén is köteles a kísérő SioCamping látogatói jegyet vásárolni.

5. A SioCamping területén horgászók a halőrtől szemeteszsákot kapnak. A horgászat során keletkező szemetet kötelesek ebben elhelyezni és a horgászat befejezése után a halőrnek leadni.

6. Ha a horgászat alatti vagy utáni ellenőrzés során a horgászhelyen szemetelés tapasztalható, a halőr a horgászt a további horgászattól eltiltja.

VII. Nyitva tartás

1. A nyitva tartás időpontjait az elnökség határozza meg.

2. A horgásztó szezonálisan üzemel, általában minden évben március 15-én nyit és november 15-én zár.

3.A szezonon belüli napi nyitva tartás mindig kifüggesztésre kerül a bejárati ajtó mellett.

4. A 2020-ra tervezett napi nyitva tartás:

március 15. – március 31.                    8:00 – 16:00

április1. – május 31.                             7:00 – 18:00

június 1. – június 30.                            6:00 – 20:00

július 1. – augusztus 20.                       6:00 – 21:00

augusztus 21. – szeptember 20.           6:00 – 19:30

szeptember 21. – október 1.                 8:00 – 18:00

november 1. – november 15.                8:00 – 16:00

VII. Záró rendelkezések

1. A tóban fürödni TILOS! 2. Másokat  szándékosan zavaró, túlzott alkoholos befolyásoltság alatt álló személyekkel szemben a tó területén lévő tartózkodás megtiltható.

3. Csónakban, vízparton és környékén való tartózkodás mindenkinek csak saját felelősségére történhet, az ott bekövetkezett esetleges balesetért a vízterület halászati jogosultja semminemű felelősséget nem vállal.

4. A vízen és vízparton hang, kép és videó felvétel készülhet.

5. Diák vagy Gyermek engedély váltására jogosult, aki diákigazolvánnyal rendelkezik és tanulmányait nappali tagozaton végzi.

6. A horgásztó magánterület, melyet a nyitvatartási időn kívül őrökkel őrzünk. Ezért kérjük, hogy a hivatalos nyitvatartási időn kívül a tó területén horgászati tevékenységet ne folytasson!

7. A szabályzatban nem jegyzett, de az etikát sértő magatartást az elnökség egyéni elbírálás alapján büntetheti!

 

2020. február 17.

Baráz András

Egyesületi elnök